ELEKTROVOLT spol. s r.o.    

 

Elektrická energie je nejušlechtilejší forma energie. Mezi její přednosti patří:

  • Lze jí jednoduše, rychle a bez časového omezení přenášet na velké vzdálenosti

  • Lze jí snadno převést na jiné formy energie (mechanickou, tepelnou)

  • Elektrická energie pracuje s relativně nejvyšší účinností

Elektřina je definována jako souhrn projevů elektrostatického pole (z nichž mezi prvními byly silové účinky vyvolané třením izolantů a následná polarizace látek) a elektrodynamických jevů včetně elektromagnetismu.

Technický obor zabývající se elektřinou se nazývá elektrotechnika.

Elektrotechnika je zastoupena ve výrobě, zabezpečení zpracování informací a spojuje svět komunikačními kanály, zajišťuje dopravu, proniká do medicíny, biologie a astronomie. Významně zasahuje do mikroelektroniky (výpočetní technika, robotika).

 

Elektrotechnika je náš chleba.

Copyright © ElektroVolt 2017

Template by Joomla 2.5 Templates and Przeprowadzki Kraków.